Avina Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20159000
Mã vạch
4005176843501
Màu
chrome
Smarts
0

Mô tả Sản phẩm

  • metal handle
  • heat-insulated
  • screwable
  • marking: blue
  • Carbodur headpart
  • cast spout with mousseur
  • union nut 1/2" with 10,5 mm-bore
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 handle Atlanta 45993000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13929000
4 Shank fastening assembly 45004000
5 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
6 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M