BauEdge 2-hole basin mixer

Mã sản phẩm
20290000
Mã vạch
4005176892455
Màu
chrome
Smarts
10
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • wall mounted
  • consists of:
  • set for final installation and concealed body
  • metal lever
  • 35 mm ceramic cartridge
  • chrome finish
  • mousseur
  • centre distance 110 mm
  • projection 166 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46811000
2 Mousseur 13929000
3 Extension 46627000*