Grohtherm 2000 Thermostat for bath and/or shower

Mã sản phẩm
19352000
Mã vạch
4005176830808
Màu
chrome
Smarts
15
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 500 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE SafeStop at 38°C
  • escutcheon- and shaft-sealing
  • wall escutcheon
  • covered fixing

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47742000
1.1 Cap 1007500M
2 Escutcheon 47782000
3 Extension-set, 27,5 mm 47780000*
4 Scale handle 47286000*