Movario Shower rail, 900 mm

Mã sản phẩm
28398000
Mã vạch
4005176265495
Màu
chrome
Smarts
15
15

Mô tả Sản phẩm

 • wall mounted
 • adjustable distance between wall shower holders
  for adaption to existing drilled holes
 • glide element with sviwel holder
 • wall brackets with trays and
  integrated shower holder
 • GROHE QuickFix (adjustable distance
  between wall shower holders for
  adaption to existing drillings)
 • GROHE StarLight chrome finish
 • shower rail, 600 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cap 45922000
2 Cover plate 11482000
3 Bracket 45923000
3.1 Fixing set 45924000
4 Sliding piece 12353000
5 Compensation disc 28407000*