Flush pipe

Mã sản phẩm
37100SH0
Mã vạch
4005176142093
Colour
alpine white
Smarts
3
2

Mô tả Sản phẩm

  • 390 x 350 mm

Thông tin kỹ thuật