Quadra Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size

Mã sản phẩm
32633LS0
Mã vạch
4005176873447
Màu
moon white
Smarts
0
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for free standing basins
  • single hole installation
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • GROHE StarLight chrome finish
  • mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses
  • rapid-installation-system

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46638LS0
2 Shield 46581LS0
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Pop-up rod 46739000
6 Mousseur 06574000
7 Shank fastening assembly 46671000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
8.1 Plug for pop-up waste set 07182000
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Mounting wrench 19017000*
10 Ball rod 07341000*