Quadra Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19456LS0
Mã vạch
4005176873454
Màu
moon white
Smarts
20

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • automatic diverter: bath/shower
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • metal escutcheon
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46636LS0
2 Escutcheon 46614LS0
3 Shield 09038LS0
4 Diverter 46737LS0
5 Temperature limiter 46375000*
6 Extension set 1/2", 25 46191LS0*
7 Extension set 46343LS0*