Skate Cosmopolitan Dummy

Mã sản phẩm
38755SD0
Mã vạch
4005176847707
Màu
stainless steel
Smarts
25

Mô tả Sản phẩm

  • for wall plate
  • Skate Cosmopolitan (38 732)
  • 156 x 197 mm
  • made of ABS

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD